Klub Delta – filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

ul. Racławicka 10
70-811 Szczecin
tel.: 91 46 47 923


Komisarz DWF:
Sylwia Witkowska

s.witkowska@klubdelta.pl,