17. Dąbskie Wieczory Filmowe

Chcieliśmy poinformować, że 17. Dąbskie Wieczory Filmowe:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego„.

a